Sovereign of the Seas

1637
Engeland

In de 17e eeuw werd dit grootste ooit bestaande galjoen, gebouwd in opdracht van koning Charles I van Engeland. Doordat de kosten zo uit de hand liepen en er daardoor veel extra belastingen geheven moesten worden, kostte het de koning uiteindelijk z'n kop. De bouwmeester Phineas Pett heeft naar alle waarschijnlijkheid ook de Prince Royal, de eerste drie-dekker uit de geschiedenis, uitgerust met 56 kanonnen gebouwd. Ook de Sovereign of the Seas, een hoge drie-dekker met drie masten en 100 kanonnen, was z'n tijd zeker 150 jaar vooruit. Zij was rijkelijk versierd met koninklijke wapens en monogrammen.

Het schegbeeld stelde Edgar de Vreedzame voor, die zeven koningen onder de voet liep. Op de voorsteven zit een cupido op een leeuw. De zes godinnen tussen de kraakbalken stonden voor wijs, beleid, voorzichtigheid, ijver, kracht, moed en zegepraal. Hoog achter op de ronde spiegel stond de godin van de overwinning, te samen met Neptunus, Jupiter, Hercules en Jason afgebeeld. Alle versierselen waren in goud uitgevoerd. De bijnaam “de Gouden Duivel” kreeg zij door de Nederlanders, die in alle vier de Engelse oorlogen met dit onverslaanbare schip te maken kregen. Het enige minpunt van dit perfecte schip was, dat het diep in het water lag, waardoor soms de lijbatterij niet bruikbaar was. Veel later is zij herdoopt in Royal Sovereign. In 1697 ging zij helaas in vlammen op door een omgevallen kaars, veroorzaakt door onachtzaamheid van een kok.