Hollandse Walvisfluit

Nederland

De Hollandse Walvisfluit is een mooi voorbeeld van een fluitschip, met een rond voor- en een rond achterschip, een groot laadvermogen en een geringe diepgang.

Het dek werd zo klein mogelijk gehouden omdat er belasting moest worden betaald naar de oppervlakte van het dek.

De Nederlandse walvisvaart begon zich in het begin van de 17de eeuw te ontwikkelen, nadat Willem Barentz en Cornelis de Rijp, bij het ontdekken van een Noordoostelijke doorvaart naar Azië, in de Yszee grote hoeveelheden walvissen tegen kwamen.

In het begin waren er nogal wat problemen met de Engelsen, omdat die het alleenrecht dachten te hebben over de vangst in de Noordelijke IJszee. Daarom werd er door de reders en walvisvaarders in 1614 de Noordse- Groenlandse Compagnie opgezet met steun van de Staat. Door deze compagnie werden traanrokerijen op Spitsbergen en op Jan Mayeneiland neergezet, die later niet meer nodig waren omdat de walvissen steeds verder de zee werden ingejaagd. Hiermee kwam dan ook een einde aan de Noordse Compagnie en werd dan ook in 1642 opgeheven.