Hollandse Fluit

1595
Nederland

De Hollandse Fluit was een vrachtschip voor de Europese vaart, voornamelijk voor het vervoer van massagoed op noordelijke routes. In tegenstelling tot de pinas eindigden de huidgangen niet tegen een platte spiegel doch waren omgebogen naar de achtersteven. Het drijfvermogen van het achterschip en de mogelijkheid een zwaar achterkasteel te dragen was daardoor minder, doch het ronde achterschip liet het volgwater gemakkelijker los.

Het fluitschip ontstond aan het eind van de 16e eeuw. Groter laadvermogen scheen slechts bereikbaar door schaalvergroting, dus grotere diepgang en onhandelbaarder tuig. Dit alles terwijl de vervoersmarkt juist minder diepgang (de vaart verder landinwaarts) en tegen lager kosten (minder bemanning) vroeg. Uit de ervaring opgedaan met kustvaarders als de smak, buis en vlieboot, kon de fluit ontstaan die aan deze behoeften tegemoet kwam. In 1595 voor het eerst in Hoorn gebouwd, voldeed hij dermate goed dat het spoedig de belangrijkste vrachtvaarder van Europa werd.