Fries Statenjacht

Nederland

Onder jachten werden oorspronkelijk, verschillende typen kleine snel zeilende schepen verstaan. Het woord jacht was een afgeleide van het woord “jagen” in de betekenis van snel voortbewegen. Het “statenjacht” met één mast was gedurende de 17e eeuw de belangrijkste en werd gebruikt voor verkenning en snel vervoer van belangrijke personen. Maar ook gewone zeilschepen, die wat lichter en sierlijker dan gewoonlijk waren, werden al snel aangeduid met jacht. Doordat verschillende statenjachten zeer veel luxe kenden en vele rijke versieringen hadden, was de belangstelling voor dit soort schepen, vooral door buitenlandse voorsten, heel groot.

Een Fries Statenjacht is een van de schepen die Karel de tweede van Engeland, in 1660, door de stad Amsterdam kreeg aangeboden. Later liet hij vele jachten in Nederland bouwen om er wedstrijden mee te kunnen houden. Het jachtzeilen en ook het woord “jacht” deed daarmee in Groot Brittannië zijn intrede.