Frieland

1663
Nederland

“De Friesland” is een prachtig voorbeeld van een Hollands oorlogsschip uit de 17de eeuw en maakte deel uit van de grote vloot van de provincies van Holland o.l.v. Admiraal de Ruyter. Het schip was uitgerust met 80 kanonnen, verdeeld over twee geschutsdekken, en daardoor de grootste tweedekker uit die periode.

De 17de eeuw heeft zich gekenmerkt door de vele zeeslagen tussen de Hollanders enerzijds en de Engelsen en Fransen anderzijds.

Terwijl deze landen veel driedekkers bouwden, bleven de Hollanders trouw aan hun tweedekkers, die veel lichter waren, wat dikwijls fataal uitpakte in het artillerie gevecht.

Een groot voordeel was wel dat deze schepen sneller konden manoeuvreren en dichter bij de kust konden komen, omdat ze weinig diepgang hadden.